• Kinderen 1
 • Schoolgebouw1
 • Ballonnen
 • Ingang
 • Kinderen 2
 • Laptop
 • Schoolgebouw2
 • Kinderen 3
 • Hek

 

Het Directieteam

Miranda Meertens, directeur lagere school    
Sandy Wauters, directeur lagere school
 

 Miranda Small         Sandy Small

                  

  

 

Regina Caeli is een school van de vzw Crescendo samen groeien. Klik hier voor meer info
In onze kleuterschool kunnen kleuters terecht vanaf 2,5 jaar in de onthaalklas.
In onze lagere school kunnen leerlingen terecht van het 1e tot het 6e leerjaar (onze lagere school bestaat administratief uit 2 aparte scholen).

1. Klik hier voor meer info over het schoolteam

 • Raad van bestuur
 • Directie
 • Onderwijzend personeel [foto's]
 • Zorgleerkrachten
 • Administratief personeel [foto's]
 • Onderhouds- en technisch personeel [foto's]

 

2. Klik hier voor meer info over participatie

 • Schoolraad / Ouderraad / Pedagogische raad
 • Lokaal onderhandelingscomité (LOC)
 • Leerlingenraad
 • Werkgroepen
 • Comité voor preventie & bescherming

 

3. Klik hier voor meer info over de Scholengemeenschap