• Kinderen 1
  • Schoolgebouw1
  • Ballonnen
  • Ingang
  • Kinderen 2
  • Laptop
  • Schoolgebouw2
  • Kinderen 3
  • Hek
De leerlingenraad
 
De leerlingenraad bestaat uit twee verkozen leerlingen van elke vijfde en zesde klas (per trimester) en juf Leen. Deze groep komt op regelmatige basis samen met juf Leen. Naast een vorm van inspraak in het schoolbeleid, het nemen van een stukje verantwoordelijkheid voor de school, het organiseren van de speelplaatswerking, heeft de leerlingenraad ook oog voor pestgedrag, conflicten, milieu,…
logo leerlingenraad
 
 
Planning speelplaatswerking 1-2-3:klik hier
Planning speelplaatswerking 4-5-6: klik hier
Verkozen leerlingen 1e trimester:
5de leerjaar: klik hier
6de leerjaar: klik hier